LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng dịch vụ tốt nhất.

KIM YI HOI (MR. PAUL)
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Điện thoại : +84 904 096 904

Email : paulkimpioneer@gmail.com

NGUYỄN DUY QUYẾT (MR. BRUCE)
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 1

Điện thoại : +84 356 234 847

Email : m2@vinapioneer.com.vn

.

VŨ THỊ HUỆ (MS. SOPHIE)
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 2

Điện thoại : +84 944 745 614

Email : m1@vinapioneer.com.vn

ĐỖ BÁ THỰC (MR. ERIC)
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 3 (KHU VỰC MIỀN TRUNG)

Điện thoại : +84 989 607 389

Email : thucdovinapioneer@gmail.com

PARK MON GYU
Giám đốc điều hành (Myanmar)

Điện thoại : +48 989 767 4310

Email : parkmgpioneer@gmail.com